Søndagsmøte i ung regi

Søndag 7. oktober kl. 11.00 er det møte. Lars-Olav Siqveland Morstøl taler. Temaet er «Liv, død, kjærlighet og herlighet» ut fra Joh 11,1-44. Lars-Olav studerer ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

AG 4. oktober 2018