Velkommen til basar på bedehuset!

Lørdag 10. november kl. 14.00 inviterer vi igjen til basar.

AG 6. november 2018