Velkommen til formiddagstreff mandag

Mandag 3. desember kl. 11.00 er det formiddagstreff hvor vi får besøk av Marit V. Rømo. Frode Rauan deltar med sang. Ellers blir det bevertning og utlodning som vanlig.

AG 3. desember 2018