Aktiviteter >> Søndagsskole

Søndagsskole

Det er søndagsskole de fleste søndager det er formiddagsmøte, utenom feriene. Se kalenderen. 


Kontaktperson: Hans Georg Skuggedal (98207206)

endre | slett

Kalender for Søndagsskole