Aktiviteter >> Andre arrangementer

Andre arrangementer

Hovedforeningen på bedehuset står for en rekke arrangementer gjennom året i tillegg til vanlige søndagsmøter, blant annet: familiemøter, sang- og musikkmøter, eldrefester, tema-/bibelmøter, utlodningsfest, førjulsfest, vårfest samt arrangementer i samarbeid med andre foreninger på Verningen, blant annet Verningendagen.

endre | slett

Kalender for Andre arrangementer