Aktiviteter

Vi har varierte aktiviteter for alle aldre. Alle aktiviteter er åpne for alle og vi håper noe passer for deg, noen i familien din, venner og kjente.

Småbarnstreff

Tilbud til foreldre og barn i alderen 0-6 år noen onsdager 1030-1230. Vi leker, synger og hører en fortelling fra Bibelen. Til slutt spiser vi medbrakt niste sammen. Vi holder frukt og drikke. Velkommen!! ???? 

Kontaktperson: Elin Winnem (tlf. 41123909)

Kinas Vel

Kvinneforening med månedlige husmøter.

Formiddagstreff

Månedlig formiddagssamling som er åpen for alle aldersgrupper. God bevertning, andakt og utlodning. Kontaktperson: Mona Skuggedal (tlf. 45425704)

Søndagsskole

Det er søndagsskole de fleste søndager det er formiddagsmøte, utenom feriene. Se kalenderen. 


Kontaktperson: Elin Winnem

Bedehuset utleid

Bedehuset leies tidvis ut til arrangementer som ikke er i NLM-regi. Dette er for det meste kristne møter. Bedehuset kan også leies til private arrangementer, for eksempel konfirmasjon, selv om denne muligheten er svært begrenset på grunn av den ordinære møteaktiviteten. Kontaktperson er Arvid Gusland

Klokken åtte

Klokken åtte er en lørdagssamling for unge voksne, ca en gang per måned

Strikkekafé

Strikkekafe er en hyggelig og uformell samling, med eller uten håndarbeid.

Herreavdelingen

Herreavdelingen arrangerer sin årlige festaften og herremiddag en fredag på høsten. I tillegg samles Herreavdelingen til en uformell quizkveld en gang i måneden (siste torsdag).

Bønnesamling

Det er bønnesamling på bedehuset hver tirsdag. Alle velkommmen!

Andre arrangementer

Hovedforeningen på bedehuset står for en rekke arrangementer gjennom året i tillegg til vanlige søndagsmøter, blant annet: familiemøter, sang- og musikkmøter, eldrefester, tema-/bibelmøter, utlodningsfest, førjulsfest, vårfest samt arrangementer i samarbeid med andre foreninger på Verningen, blant annet Verningendagen.

Søndagsmøte

Det er møte på bedehuset de fleste søndager.

 

Verningen Barnegospel

Verningen Barnegospel har forløpig pause.


Kontaktperson: 
Trine Hermundsplass tlf 452 16 255

Tenningen

Tenningen er bedehusets ungdomsforening. Denne høsten er det ikke satt opp faste ungdomsmøter. Men grøtfesten på lillejulaften arrangeres som vanlig!

Kalender