SUPER Superlørdag!

Mange glade barn fylte bedehuset lørdag 2. april. Det var Superlørdag og Vårfest på en gang.

Arvid Gusland 2. april 2011

Nesten 30 barn deltok på bedehusets Superlørdag. Ettermiddagen var full av spennende aktiviteter: Superkor, lek og spill, formingsaktiviteter, pølsefest og fruktpause. Barna øvde inn flere sanger og et dramastykke.

Superlørdagen ble avsluttet med Vårfest med både små og store. Superkoret sang sine nylig innøvde sanger og fremførte dramastykket som en del av andakten. Andreas Høyland holdt andakt og Tenningens band spilte.

Takk til alle som kom og alle som bidro til at Superlørdagen ble SUPER!