Kongelig heder til Hans Kristian

Søndag ble Hans Kristian Håkestad hedret med Kongens fortjenestemedalje i sølv. Ordføreren sto for overrekkelsen på Kong Haralds vegne på storfamiliemøtet på bedehuset.

Arvid Gusland 26. mai 2011

Hans Kristian var bedt om å ha et åpningsord på storfamiliemøtet. Og han var den eneste som ikke visste at dette ikke var et vanlig møte! Etter at Hans Kristian hadde åpnet og Ragnhild Nærland fra søndagsskolen hadde hatt andakt, introduserte møteleder Bjørg Østby ordføreren. Han forklarte at han var kommet for å hedre en person som har lagt ned en særdeles langvarig og bred innsats i samfunnslivet. Etter hvert forsto Hans Kristian at det var han som var den som skulle hedres. I ordførerens begrunnelse ble Hans Kristians 50 årige virke på Verningen bedehus og i NLM og hans 35 år som søndagsskolelærer særlig trukket frem. Men også hans engasjement i kommunepolitikken, i Israel-arbeidet og hans sosiale engasjement var med i begrunnelsen. 

Hele forsamlingen reiste seg og tenkte "vel fortjent!" da ordføreren festet fortjenestmedaljen på Hans Kristians bryst. 

"Jeg visste ikke at ordføreren er så flink til å overdrive", kommenterte Hans Kristian. 

Etter pause med kaffe og bløtkake, var det hilsninger fra venner og representanter for de organisasjonene hvor Hans Kristian er engasjert. Ragnhild Nærland overrekte søndagsskolens "hedersfisk". Ungdommene uttropte "tre-ganger-hurra" for en kjær bibellærer.