Nærmiljøkonferanse 22. september

Nærmiljøutvalgene inviterer til nærmiljøkonferanse på Hedrum barneskole 22. september kl 18.00 til 20.30. Barn/unge, foreldre/foresatte og lag/foreninger inviteres til samtale om hvordan nærområdene kan ivaretas fremover.

Arvid Gusland 10. september 2011

Dette er invitasjonen fra nærmiljøutvalgene:

Vi inviterer alle barn/unge, foreldre/foresatte og lag/foreninger i Hedrum barneskoles krets til nærmiljøkonferanse på HEDRUM BARNESKOLE torsdag 22.09.2011 kl. 18:00-20:30.

Etter sammenslåingen av Bommestad og Rødbøl skoler er det viktig å snakke om hvordan nærområdene hver for seg og/eller samlet skal ivaretas framover. Vi ønsker deres innspill til hva som skaper og ivaretar gode oppvekstvilkår for barn og unge i våre nærområder. Det er dere som kjenner eget nærområde best, og vet hva som bør prioriteres.

VI TRENGER ALLE, OG HÅPER Å SE DEG!!! VELKOMMEN!

Ingen påmelding. Enkel servering.

Med hilsen fra Bommestad nærmiljøutvalg v/Tove Allum, 47 38 47 86 og Rødbøl nærmiljøutvalg v/Hans Georg Skuggedal, 98 20 72 06 --------------------------