Vellykket nærmiljøkonferanse

Torsdag 22. september ble det avholdt nærmiljøfonferanse på Hedrum barneskole.

Hans Georg Skuggedal 28. september 2011
De ca 15 fremmøte fikk først en orientering om status i Rødbøl Nærmiljøutvalg og Bommestad Nærmiljøutvalg.  Deretter ble det gitt en oversikt over hvilke prosjekter og tiltak de to gruppene har støttet de siste årene. Konferansen ga tilslutning til at det fremdeles skal arbeides i to nærmiljøutvalg i den nye skolekretsen, og kom samtidig med ønsker for tiltak og arrangement i tiden fremover.  I tillegg til lokale enkeltprosjekter ble det talt varmt for nye fellesarrangement for hele skolekretsen, f.eks. utvidelse av Verningendagen, Aktivitetsdag i Bommestadhallen og Skidag. De to nærmiljøutvalgene vil følge opp disse innspillene for kommende arbeid.