Formiddagstreff

Den første mandagen i måneden samles en gjeng på bedehuset til formiddagssamling - med andakt, sang, utlodning og god bevertning.

Tom Teien 13. mars 2012

Formiddagstreff har en lang tradisjon på bedehuset. Her møtes unge og eldre til en uformell samling - med trivelig prat, andakt og sang. I tillegg er det viktig med en god matpause - og ikke minst utlodning(se bildet)! Tidligere var det stort sett damer som kom på formiddagstreff, men nå har også mannfolka begynt å møte opp!
Sett av den første mandags formiddagen i måneden - og bli med på formiddagstreff på bedehuset!