Alterteppet på bedehuset

Vi har et flott alterteppe på Verningen bedehus. Her finner dere kunstnerens egen forklaring til teppet!

Tom Teien 19. november 2012

Teppet er tredelt, et triptykon. Sympol på treenigheten.

Midtre del:

Øverst ser vi solen og vi aner duen. Solen er et symbol på Gud og er også et oppstandelsessymbol. Duen viser til Den Hellige Ånd. Vi ser stråler fra solen, en kraft, en livskraft både for dette livet og det evige livet.
Korset har både tornekrone og et rødt hjerte. Lidelsen, offeret, kjærligheten fra Gud til oss mennesker. Stoffet i korset har uleselig skrift. Jesu soningsdød på korset, for våre synder, er uforståelig sett med menneskers øyne. Vi kan ikke fatte dette med vår forstand, men Gud har åpenbart det for oss i sitt ord og i sine handlinger.

Jeg har også tenkt på Salme 23 da jeg arbeidet med teppet. ”Han lar meg ligge i grønne enger … Han gir meg kraft … Han fører meg på rette stier…”

Venstre del:

Denne delen er dominert av rosen. En utsprunget rose og noen knopper. Symbol på menneskene. De tre sommerfuglene flyr oppover mot solen mens de mottar, sammen med rosen, Guds kraft. Sommerfuglen er et mye brukt oppstandelsessymbol.

Høyre del:

Hovedmotivet her er aksene og drueklasene. Et mye brukt symbol på nattverden: aks = brødet og druene = vinen.