Månedens misjonsland april: Sentral-Asia

NLM har drevet arbeid i Sentral-Asia siden 1998, og arbeidet inkluderer i dag både bibeloversettelse og kristent fagpersonell. Les mer og se film på www.nlm.no

Knut Vidar Vittersø 31. mars 2014

Selv om NLMs arbeid i Sentral-Asia fremdeles er relativt ferskt, har området likevel vært et ønsket satsingsområde for organisasjonen gjennom store deler av dens historie.

Allerede på generalforsamlingen i Drammen i 1930 ble det nemlig gjort vedtak om å undersøke mulighetene for å starte arbeid i regionen.

 

Vedtaket førte ikke til noen satsing da, for det viste seg at den sovjetiske delen av Sentral-Asia, som da ble kalt Vest-Turkistan, var stengt for all misjonsvirksomhet.

Frøet til spire var likevel sådd, og da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble mye forandret.

 

Sentral-Asia består i dag av landene Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadjikistan. De utgjør en ekstremt stor region med variert geografi.

 

Les mer på http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/maanedens-misjonsland/mm-nyheter/maanedens-misjonsland-sentral-asia