Arne Aambø (97 år) på søndagsmøtet

Søndag 13. april deltok Arne Aambø på formiddagsmøtet - på sin egen 97-årsdag. Arne Aambø har hatt et langt og trofast liv i misjonen, og var ungdomssekretær i Vestfold allerede i perioden 1944-1947. Det er 70 år siden det!!

Knut Vidar Vittersø 9. april 2014

I tillegg til Arne Aambø deltok Trine Hermundsplass med flott sang. 

Ole Harald intervjuet Arne Aambø om hans lange liv - fra Jesus fant Arne og fram til i dag.  De var innom gode minner og krevende perioder i livet.  Gjennom alt har Gud vært med.