"Din påskesang" andre påskedag

Andre påskedags kveld var det sangmøte. Mange delte med seg noen tanker om "sin" påskesang, før vi sang den sammen. I tillegg delte Kurèr flere av sine gode sanger.

Ikke publisert publiser

Noen hadde sogar med seg sine sanger på smarttelefon, og de ble avspilt for alle. Godt og kjapt teknisk arbeid av Georg Skuggedal medførte at kjente og ukjente tekster kom opp på veggen og utbyttet av sang og musikk ble forsterket. 

Det var godt å oppleve påskens store budskap gjengitt i ord og toner.  

Andre påskedag feires ikke i alle land. I norsk kirketradisjon feires andre påskedag til minne om at Jesus viste seg for disiplene, og at han er stått opp og fortsatt lever slik at vi kan møte ham.