Hans Georg ny styreleder i NLM Øst

Regionstyret i NLM region Øst hadde 9. april sitt første møte etter årsmøtet. Styret konstituerte seg med Hans Georg Skuggedal som styreleder.

Knut Vidar Vittersø 21. april 2014

Regionstyret hadde 9. april sitt første møte etter årsmøtet. Styret konstituerte seg med Hans Georg Skuggedal som styreleder og Jogeir Lianes som nestleder. 

Regionstyret består nå av:

Hans Georg Skuggedal (leder), Vestfold

Jogeir Lianes (nestleder), Oslo

Gerd Solbakken, Oppland

Ketil Jensen, Oslo

Siri Myklebust, Hedmark

Trygve Barlaup, Oppland

Inge Hermann Rydland, Østfold

1. vara Tore Johansen, Østfold

2. vara Kay Granli, Akershus.