Søndagsmøte i ung regi

Søndag 21. september var det fullt hus på formiddagsmøtet! Det var 11 barn som gikk videre til søndagsskolen, mens Benedicte Gusland talte over dagens tekst - Jesu nye bud om å elske våre fiender.

Knut Vidar Vittersø 16. september 2014

Benedicte er 24 år og fra Verningen.  Hun studerer for tiden teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo.

I talen minnet hun om våre kristne søsken som forfølges i Syria og andre land - og vi kan vise kjærlighet ved å be for forfølgerne også. Gud har vist oss sin kjærlighet først ved å sende Jesus.  Gud har mer nåde å gi enn vi har synd. Det bør være vår inspirasjon til å tilgi, tåle og be for de som forfølger.