Vest-Afrika er månedens misjonsland

I Vest-Afrika driver NLM både humanitær og evangelisk virksomhet. Vi arbeider hovedsakelig blant to unådde muslimske folkegrupper i Elfenbenskysten og Mali. Les mer og se video på www.nlm.no.

Knut Vidar Vittersø 1. februar 2015

NLM er til stede i to land i Vest-Afrika: Elfenbenskysten og Mali. Arbeidet i landene har felles administrasjon i Abidjan i Elfenbenskysten.

NLM har et spesielt kall til å nå de minst nådde, og helt siden organisasjonen etablerte seg i Vest-Afrika i 1984, har målet hele tiden vært å nå unådde muslimske folkegrupper i regionen.

Man startet først arbeid i Elfenbenskysten, men i 2005 etablerte man seg også i Mali.

Den politiske situasjonen i de to landene har de siste tiårene vært i stadig endring. Urolighetene har ført til at det i perioder har vært umulig å ha utsendinger i begge land samtidig, sist pga. borgerkrig i Mali. De første NLM-utsendingene returnerte til Mali i 2014, og vi er nå til stede i begge land.

Unådde folkegrupper

NLM Vest-Afrika konsentrerer seg om arbeid blant to unådde folkegrupper: mahoufolket, som i hovedsak bor nordvest i Elfenbenskysten, men som også har store grupperinger i storbyen Abidjan, og malinkéfolket i Mali.

Mahouene og malinkéene er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Misjon blant muslimer har ofte vært sett på som en umulighet av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere.

Radioarbeid

Et av satsingsområdene i arbeidet i Vest-Afrika er radioarbeid. Radioprogrammet Mahourøsten er det eneste radioarbeidet i Elfenbenskysten som retter seg mot mahoufolket, og det er en svært nyttig dør inn til denne gruppen.

Medarbeiderne lager intervjuer og reportasjer, og de løfter kulturen, språket og historien til mahouene frem i lyset – i tillegg til undervisning om Bibelen og kristne sanger.

I Mali har man nylig kommet i gang med sendinger av radioprogrammet «Håpets kvinner» på bambara, et av hovedspråkene i landet, som også forstås av malinkéfolket.

Programmet produseres av Trans World Radio, verdens største mediemisjonsorganisasjon, og man har kjøpt sendetid hos en lokal radiostasjon i Narena. Også dette programmet kombinerer evangelisk innhold med folkeopplysning, og har blitt tatt godt imot av lokalbefolkningen.

Omsorg for hele mennesket

Som kristne er vi kalt til å vise omsorg for hele mennesket, ikke bare gjennom forkynnelse, men også gjennom omsorg og ulike typer bistand der behovene melder seg.

I tillegg til evangelisering driver NLM derfor flere utviklingsprosjekter i både Elfenbenskysten og Mali. Vi har blant annet et «speed school»-prosjekt i Elfenbenskysten, som sikter seg inn på å hjelpe folk inn i det vanlige skolesystemet.

Vi fokuserer også på HIV/Aids, som er et stort problem i Elfenbenskysten. Gjennom både større møter og besøk hos familier ønsker vi å bidra til større kunnskap om sykdommen, om forebygging, behandling og hvordan man best kan takle en sykdomssituasjon både som enkeltmenneske og familie.     

Vær med i bønn

Arbeidet NLM driver i Vest-Afrika er fremdeles nybrottsarbeid. Den politiske situasjonen i regionen er også tidvis spent, og kampen mot ebola-viruset de siste månedene har vært både krevende og kostbar.

Vær gjerne med og be for utsendingene våre og de lokale kristne. Be om at arbeidet vårt må bære frukter, så vi kan få være med og utgjøre en forskjell for mennesker, for både livet og evigheten.