Øst-Afrika er månedens misjonsland i mars

NLM har et bredt arbeid i Øst-Afrika. Arbeidet er for tiden preget av optimisme og nye satsningsområder. NLM har et nært samarbeid med de evangelisk lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT), og vi kanaliserer mye av arbeidet vårt i landene gjennom disse. I tillegg driver vi organisasjonen Scripture Mission, som driver mediearbeid, konferansesenter og litteraturarbeid. Se video og mer info på www.nlm.no

Knut Vidar Vittersø 16. mars 2015

En rik historie

NLM har drevet arbeid i Tanzania siden midten av forrige århundre, og i Kenya siden 1970-tallet.

Arbeidet har hele tiden vært preget av at man ønsket å bidra der det var lite arbeid fra før, ut fra NLMs særlige kall til å nå de minst nådde.

Vi er svært takknemlige for at arbeidet i dag har båret rik frukt, blant annet i Pokot-området i Kenya, et område som var regnet som unådd og risikabelt da vi sendte våre første misjonærer dit. Man fikk være vitne til både store vekkelser og bedrede levevilkår, og i dag er det en stor og blomstrende kirke i området, som har tatt over stafettpinnen.

Vi har ikke lenger fast stasjonerte misjonærer i Pokot, men gir støtte til kirken og til Kapenguria Bible Centre, hvor vi også sender misjonærer på kortere undervisningsopphold.

Samarbeid med kirkene

I dag har de fleste av NLMs misjonærer i Øst-Afrika oppgaver knyttet til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir da en del av kirkens arbeid og regnes på lik linje med de nasjonale medarbeiderne.

I Tanzania har vi misjonærer knyttet til evangelisering og opplæring i Mara, blant annet misjonærer stasjonert ved Kiabakari bibelskole. Vi har også korttidsmisjonærer knyttet til det evangeliske arbeidet blant datooga-folket i Mbulu.

I Kenya har vi misjonærer blant unådde grupper på kysten, samt en støttefunksjon til kirken i North West Diocese.

Gå til mennesker i nød

NLM ønsker å formidle Guds kjærlighet til mennesker rundt oss gjennom både ord og handling. Derfor driver vi helse- og samfunnsutviklingsarbeid i Øst-Afrika. Deler av denne regionen er et av verdens vanskeligste områder å leve i. Krig og uroligheter i generasjoner har hemmet utviklingen, og behovene for hjelp er store.

I dag har vi blant annet et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen i Tana North med bedre tilgang til sikre vannkilder.

Vi driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring.

Gjennom bistands- og utviklingsarbeid ønsker vi å være til stede der behovene er størst.

Scripture Mission

Scripture Mission er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene.

Misjonsstasjonen på Voi var den første plassen vi etablerte oss i Kenya. I dag spiller denne stasjonen igjen en sentral rolle i arbeidet vårt. Fra å ha vært base for radioarbeidet, foregår det nå en omleggingsprosess for å tilpasse seg nye tider og arbeidsmetoder.

Voi er i dag en mediestasjon med fokus på internett og nye digitale og sosiale medier. Vi driver blant annet nettsiden PendaJirani.com, som tar sikte på å bryte ned fordommer mellom muslimer og kristne og oppfordre til godt naboskap, forståelse og sameksistens.

Hovedfokuset i årene som kommer blir å produsere programmer som kan sees og deles med andre.

Litteratursenteret ligger i Arusha i Tanzania. Fra årsskiftet ble litteraturarbeidet fusjonert med arbeidet til vår danske søsterorganisasjon Luthersk Mission (LM), og drives videre under navnet «Soma Biblia» (les Bibelen). Soma Bibliaproduserer og sprer god kristen litteratur og opplæringsmateriell. Bladet Riziki, som gir input og undervisning til Øst-Afrikas mange evangelister, er en viktig satsning.

Vi har også gjestehus i Arusha og i Voi, samt konferansesenteret (Scripture Mission Conference Center – SMCC) i Nairobi. Les mer på Scripture Missions egne nettsider (engelsk).

Stadig videre

NLM har fremdeles et særlig kall for å nå de minst nådde. Derfor er nybrottsarbeid stadig en viktig del av arbeidet i Øst-Afrika. Vi vil nå enda lenger ut med evangeliet, også i tiden fremover.

De siste årene har det blitt arbeidet målrettet for å etablere nytt arbeid blant en unådd folkegruppe. Dette arbeidet vil være sentralt for NLM i Øst-Afrika i årene som kommer.