Nytt inngangsparti

De fleste lesere av www.vbh.no er kjent med at det planlegges nytt inngangsparti, innholdende et handicaptilpasset toalett til bedehuset vårt. Vi har tilsagn på over en halv million kroner til prosjektet - fantastisk! Tusen takk! Papirarbeidet er ferdig og vi venter nå bare på et ja fra kommunen før gravemaskinene kan begynne.

Knut Vidar Vittersø 2. august 2015

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:

Om Verningen bedehus:

Verningen bedehus er et nærmiljøsenter med varierte aktiviteter for alle aldersgrupper; et sted hvor folk møtes og hvor kristen tro formidles. Bedehuset er i aktiv bruk flere ganger ukentlig, fra småbarnstreff, barnekor og Tenningen ungdomsforening til gudstjenestelige møter og formiddagstreff for eldre.

 

Situasjonsbeskrivelse:

Verningen bedehus er bygget på 50-tallet. Det betyr at det ikke er tilpasset dagens krav til tilgjengelighet for funksjonshemmede.  Bygget ligger høyt i terrenget, og det er 6 trappetrinn opp til hovedinngangsdøra.  På 80-tallet ble det laget en terrengbygget rampe med tanke på rullestol, rullator og barnevogn.  Rampen er såpass bratt at de fleste rullestolbrukere trenger hjelp. Rampen fører til en egen dør (ikke hovedinngangen), noe som kan oppfattes noe diskriminerende.  Alle toaletter er i kjelleren. Kjelleretasjen har et toalett plassert i vaskerom hvor det er tilgjengelighet for rullestolbrukere, men det er ikke i hht gjeldende krav. Ved behov for toalett må rullestolavhengige altså ut av bygget, rundt og inn kjellerdøra for å kunne benytte toalett. 

 

Det har i mange år vært snakket om behovet for et tilpasset toalett i hovedetasjen.  Byggets utforming er imidlertid slik at det ikke finnes noe sted å plassere et toalett innenfor eksisterende vegger.  Gjennom de siste par årene har det blitt jobbet med forskjellige løsninger, og man har kommet fram til følgende som den rimeligste måten å løse våre behov på:

 

Utvendig:

Løfte terrenget i overkant (vest) for bygget og foran hovedinngangen.  Grave ut noe av skråningen mot naboeiendommene i vest/sydvest for å vinne plass og høyde.  Målet er å skape en slakere og bedret tilgang til en felles hovedinngang. Prisoverslag fra to entreprenører: ca kr 250.000,- + noe dugnad.

 

Nybygg/ombygging inngangsparti:

Dagens inngangsparti bygges ut med et TEK10 godkjent toalett på østsiden.  Inngang blir på vestvegg av dagens inngangsparti. Detaljert prisoverslag fra byggmester: kr 455.000,-.

 

Øvrige kostnader:

Bl.a. belysning, maling av eksisterende gang og trapp inne (dugnad), gulvbelegg: kr 95.000,-.

 

Totalt budsjett:

Kr 800.000,-