Barnedåp på bedehuset

Søndag 22. november 2015 ble det for første gang holdt dåp på Verningen bedehus. Det var lille Håkon Johannes Winnem som ble døpt. Forsamlingsleder Jan Erik Lehre fra Misjonssalen i Oslo forrettet dåpen, og talte i møtet. Det var en flott samling med nærmest fullt bedehus.

Knut Vidar Vittersø 7. november 2015

 

Fra liturgien: «Med takk og glede tar menigheten imot barnet som i dag blir døpt i Guds hus. 
Gud har gitt oss livet og har skapt oss til fellesskap med seg. I dåpen tar Gud imot oss og frelser oss fra synd og død. Ved Guds hellige ånd blir vi forent med Jesus Kristus i hans død og oppstandelse, og blir tatt inn i den kristne kirke.»