Månedens misjonsområde: Sentral-Asia

Sentral-Asia er stengt for tradisjonell misjon, og de kristne lever under vanskelige forhold. Ofte er det særlig myndighetene som utgjør den største trusselen, i et område hvor regjering og det militære har stor makt. Men NLM er til stede med kristent fagpersonell som støtter de kristne og lever ut troen i hverdagen.

Knut Vidar Vittersø 25. november 2016

Sentral-Asia er et ekstremt stort og variert geografisk område, som i dag defineres som landene Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadjikistan. Mye av området er goldt og uegnet for jordbruk.

NLM har drevet arbeid i Sentral-Asia siden 1998. Arbeidet er med andre ord relativt ferskt, men med en lang historie: Vedtaket om å undersøke mulighetene for å starte arbeid i regionen ble gjort allerede på generalforsamlingen i Drammen i 1930. 

På det tidspunktet viste det seg at den sovjetiske delen av Sentral-Asia, som da ble kalt Vest-Turkistan, var stengt for all misjonsvirksomhet. Men en tanke var begynt å spire frem, og da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 åpnet det seg nye muligheter.

NLMs engasjement

Selv om man de siste 25 årene har sett store endringer, er Sentral-Asia er fortsatt stengt for misjon. Men landene har behov for mye fagkompetanse for å utvikle seg, og derfor er det i dag mulig for kristne fagfolk å få oppholdstillatelse.

NLM ønsker derfor å arbeide gjennom nettopp kristent fagpersonell. Vi driver ulike typer bistand og samarbeider med lokale kristne. NLM vil nå de minst nådde, og vi ønsker å være i frontlinjene i misjon. Misjonsarbeid i Sentral-Asia er krevende, men det er nødvendig. Derfor er arbeidet her et prioritert satsingsområde for oss.

Dette arbeidet krever forsiktighet. Derfor vil du ikke kunne lese om navngitte eller avbildede personer på nett eller i Utsyn, for å beskytte både våre utsendinger og de lokale kristne. De møter mye motstand, og kan fort få store problemer, i et samfunn som er preget av mistenksomhet og autoritært styresett.

Samtidig er det utrolig viktig å støtte opp om dette arbeidet i bønn. Gjennom lokale støtteforeninger har vi mulighet til å få ut mer informasjon om arbeidet til trofaste støttespillere, og vi er svært takknemlige for alt engasjement og støtte.

Sosialt arbeid og bibeloversettelse

Sentral-Asia er et område preget av høy arbeidsledighet og store sosiale problemer. I enkelte områder lever mange mennesker i stor fattigdom.  NLM har derfor valgt å støtte prosjekter som bidrar til å bedre levevilkårene for folkene i Sentral-Asia.

I flere år har NLM også vært med i arbeidet med en bibeloversettelse. Oversettelsesarbeidet utføres av lokale medarbeidere, som blir utdannet til oversettere, mens utenlandsk personell bidrar med rådgivning og kvalitetssikring.

Dette prosjektet går nå mot slutten, og er blitt lagt inn under bibelselskapet i det aktuelle landet. Vi takker Gud for at hans ord nå er tilgjengelig på hjertespråket til enda flere mennesker i Sentral-Asia!

I tillegg støtter vi arbeidet med en undergrunns-bibelskole for tyrkisktalende kristne. De møter store problemer, men flere tar imot Jesus og det er behov for opplæring. Samtidig blir det stadig vanskeligere å arrangere samlinger.

Stille vekkelse

Flere områder opplever en stille vekkelse midt i politisk uro og streng kontroll.

Det blir ofte rapportert om forfølgelse av kristne i Sentral-Asia, og det er viktig at vi som Guds folk står sammen med dem. Midt i vanskelighetene møter vi frimodige lokale kristne, som priser Gud for den åndelige hunger og tørst blant folket.

Vær med i bønn for arbeidet i Sentral-Asia, og for alle menneskene som bor der! Ønsker du å få vite mer konkret informasjon om arbeidet for å kunne be for utsendinger og spesifikt arbeid, ta kontakt med ditt lokale regionkontor. Går du i en misjonsforening, bibelgruppe eller et annet mindre misjonsfellesskap, er det blant annet mulig å få besøk av misjonærer, forkynnere eller andre som kan informere om arbeidet. Tusen takk for din støtte og forbønn!