NLM i Øst-Afrika

I Øst-Afrika samarbeider NLM tett med de nasjonale kirkene for å utruste de kristne til å nå sine egne. Vi driver også bistandsarbeid og satser strategisk for å nå en av verdens minst nådde folkeslag med evangeliet.

Arvid Gusland 2. mai 2017

Foto: Even Kleppa

– Jeg ønsker å bli evangelist fordi jeg vil at andre mennesker skal bli frelst, og for at de skal bli bedre kjent med Gud, sier Emanuel Marco. Han er evangelist og elev på Kiabakari bibelskole i Tanzania.

NLM har drevet arbeid i Øst-Afrika siden midten av 1900-tallet, og Tanzania var et av NLMs første misjonsfelt etter at organisasjonens misjonærer måtte forlate Kina.


Les mer om NLMs arbeid i Øst-Afrika her.