Du skal elske innflytteren som deg selv

NLMs arbeid i Norge har alltid vært en bærebjelke i misjonsarbeidet. I dagens Norge satser også NLM stadig mer på flerkulturelt arbeid i vårt eget land.

Arvid Gusland 9. august 2017

NLMs visjon er «Verden for Kristus», og vårt hovedfokus har alltid vært arbeidet for å nå noen av verdens minst nådde folkegrupper. Derfor har vi alltid sendt ut misjonærer til andre land og verdensdeler – og det fortsetter vi med.

Men samtidig lever vi i en stadig mer globalisert verden, og vårt eget samfunn er i økende grad sekularisert. Det får konsekvenser også for NLMs arbeid – både fordi det store arbeidet NLM driver i Norge foregår i en kontekst hvor flere og flere har liten eller ingen kjennskap til evangeliet, og fordi de minst nådde folkegruppene ikke lenger kun befinner seg i land langt borte.

I dag er over 16 prosent av Norges befolkning enten innvandrere eller har foreldre som er det. De kommer fra over 200 ulike land og bor i alle landets kommuner. Mange av disse tilhører noen av verdens minst nådde folkegrupper – vi bor alle midt på misjonsmarken.

Derfor satser NLM i Norge mer og mer på flerkulturelt arbeid. Vi har flere ansatte som arbeider særlig med dette, og mange av våre misjonsfellesskap har en stadig voksende kontaktflate blant innvandrere.

Jesus ba oss om å elske vår neste som oss selv (Matt 22,39). Han brukte ordene Gud sa til israelsfolket i 3. Mos 19,34: «Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.» I dagens Norge møter vi alle det kallet så snart vi går ut inngangsdøren.