NLM i Vest-Afrika

Norsk Luthersk Misjonssamband er tilstede i Mali og i Elfenbenskysten med evangelisering og bistandsprosjekter (helse, utdanning mv.). Uroligheter i de to landene gjør arbeidet krevende. Her kan du lese og se film om arbeidet.

AG 1. november 2017

(Hentet fra nlm.no)

 

Se film.

Se det for deg – du er langt ute på landsbygda i Mali. Rundt deg strekker landskapet seg milevis til alle kanter, med oransje sletter brutt opp her og der av åser og brune klippeformasjoner. Trær og busker stikker mirakuløst opp av den knallharde, knusktørre bakken, og sola steker.

I en av landsbyene i området, noen rader av hus, jordhytter og brakker, bor det noen norske utsendinger. Det finnes ikke butikker, en enkel motorsykkel tilsvarer stor rikdom, og utsendingene må reise langt for å handle inn det meste av forsyninger. Nesten alle naboene deres er muslimer. Det er en del av identiteten deres, en del av kulturen, og historien.

Men likevel: Når misjonærene arrangerer barneleir, dukker det opp over 400 smilende, lattermilde barn. De leker og får et avbrekk fra en hverdag med mange plikter og bekymringer – med foreldrenes velsignelse. Og de får høre om Jesus.

 

Langsiktig arbeid

Hvordan er det mulig? Denne leiren, og flere som den, er resultatet av flere års tålmodig relasjonsbygging fra utsendingene våre.

Fra å ha jevnlige, lange samtaler og talløse teseremonier med landsbyledelsen, til å bygge hus i den tradisjonelle byggestilen, til å engasjere seg på en positiv måte i lokalsamfunnet, har utsendingene fått tillit og godvilje. De er blitt akseptert og ønsket velkommen.

Samtidig har de hele veien vært tydelige om hva de tror på – kanskje har det tydelige vitnesbyrdet også bidratt til tilliten de møter. Derfor kan de nå, med landsbyens velsignelse, gi et kjærkomment aktivitetstilbud til de lokale barna – og fortelle dem at de er elsket av Jesus – uten frykt for å støte lokalsamfunnet som har tatt imot dem.

Misjon er et møysommelig og langsiktig arbeid. Det krever mye tid, krefter og ressurser. Men når barn får høre de frigjørende nyhetene om Jesus for første gang – da er det verdt innsatsen.

 

Glade barn på leir for første gang. Foto: NLM

 

Nå muslimske folkegrupper

NLM arbeider i to land i Vest-Afrika: Elfenbenskysten og Mali. Arbeidet i landene har felles administrasjon i Abidjan i Elfenbenskysten. Helt siden oppstarten i 1984 har målsettingen vært å nå unådde folkegrupper i regionen.   

Den politiske situasjonen i de to landene har de siste tiårene vært i stadig endring, og uroligheter har ført til at man i perioder kun har hatt muligheten til å drive arbeid i ett av landene. For tiden har vi stor bemanning i Elfenbenskysten, mens man på grunn av økt terrorfare kun har voksne utsendinger i Mali.

 

Evangeliet til unådde

Radiopastor Mohamed Diomande. Foto: NLM

NLM Vest-Afrika konsentrerer seg om arbeid blant to unådde folkegrupper.

Misjon blant disse folkegruppene har lenge vært sett på som umulig av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere.

Et av satsingsområdene er radioarbeid. Blant annet er vi de eneste som produserer jevnlige radioprogrammer på språket til en av folkegruppene, noe som blir svært godt mottatt.

Medarbeiderne lager intervjuer og reportasjer, og de løfter kultur, språk og historie frem i lyset – i tillegg til undervisning om Bibelen og kristne sanger.

 

Omsorg for hele mennesket

Som kristne er vi kalt til å vise omsorg for hele mennesket, ikke bare gjennom forkynnelse, men også gjennom omsorg og ulike typer bistand der behovene melder seg.

I tillegg til evangelisering driver NLM derfor flere utviklingsprosjekter i både Elfenbenskysten og Mali. Vi har blant annet et «speed school»-prosjekt i Elfenbenskysten, som sikter seg inn på å hjelpe folk inn i det vanlige skolesystemet.