Jørgen Sjaastad taler på møte i ung regi

Søndag 28. januar kl. 11.00 er det igjen møte i ung regi (og for alle!). Jørgen Sjaastad taler. Han er til daglig førsteamanuensis i matematikk på NLA Høgskolen. Søndagsskole for barna.

Ag 25. januar 2018

Foto: NIFU