NLM i Mongolia

Kristendommen har opplevd stor vekst i Mongolia de siste tiårene, men fremdeles er kun drøyt 2 % av befolkningen kristne. NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

AG 5. februar 2018

– Jeg liker veldig godt å komme hjem til vennen min for at vi kan lese, sier «Thomas». Han tilhører en unådd folkegruppe i Mongolia, men har blitt kjent med en av NLMs utsendinger. Nå møter han trofast på bibelgruppesamlinger hjemme hos den norske vennen sin.

– Når jeg kommer dit, leser vi sammen, før vi diskuterer Bibelens hellige ord og det som står i min hellige bok, forklarer han, og understreker at han er veldig glad både for vennskapet og for muligheten til å snakke om tro. Særlig er han fascinert av profethistoriene.

Dette er et glimt fra hverdagen til NLMs utsendinger i Mongolia. Flere av våre utsendinger er i dag engasjert i arbeidet med å nå en unådd minoritetsfolkegruppe i landet med evangeliet, i samarbeid med vår lokale samarbeidskirke Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC).

Evangelisten Enkhchimeg, som arbeider i MELC, forteller at det kan være både utfordrende og tidkrevende å formidle evangeliet til andre folkegrupper med annerledes språk og kultur. – Men likevel er vi kristne blitt som brødre og søstre, og vi er naboer som bor i samme fylke, så problemene blir løst, smiler hun.

– Og selv om det går sakte, bærer det frukt. Det kommer ikke mange på en gang, men vi ser og er glade for resultater i løpet av 10 år. Mennesker kommer til Herren, og vi er takknemlige til Gud.

 

Felles luthersk kirke

De lutherske menighetene i Mongolia har vokst ut av arbeidet til NLM og finske FLOM over flere tiår. De har ikke vært samlet i et felles kirkesamfunn, men heller vært menigheter med varierende grad av selvstendighet.

Bayariin Medee (Gledelig nytt), som har vært NLMs samarbeidskirke, og noen lutherske menigheter knyttet til FLOMs arbeid, slo seg høsten 2017 sammen og dannet Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC). Vi er svært takknemlige for denne utviklingen, som gjør kirken sterkere rustet til å arbeide for å nå mennesker i sitt eget land med evangeliet.

I tillegg til at flere av våre utsendinger er aktivt med i arbeidet til MELC, støtter NLM både en bibelskole i hovedstaden Ulaanbaatar og en korttidsbibelskole i Darkhan. Det planlegges også oppstart av korttidsbibelskole for troende fra ikke-mongolsktalende folkegrupper.

Slik teologisk utdanning er svært viktig for den relativt unge kristenflokken i Mongolia. Behovet for å utdanne og utruste kirkeledere er stort, ikke minst med tanke på å sikre at landet skal kunne ha en bærekraftig kirke for fremtiden.

 

Hjalmar Bø, leder for NLM utland, og pastor J. Purevdorj (Puje), leder av MELC. Foto: Bertil Andersson

 

Hjelper de svake

I tillegg til det evangeliske arbeidet har NLM helt siden oppstarten i Mongolia lagt stor vekt på ulike samfunnsutviklende prosjekter. Særlig har det blitt satset på å bedre forholdene for barn, unge og familier. Arbeidet har hatt gode resultater, og NLM har fått mye anerkjennelse for sitt arbeid fra mongolske myndigheter.

Blant annet har vi i siden 2009 arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn og deres familier gjennom prosjektet «Strengthening Children’s Rights» i to provinser helt vest i Mongolia, Khovd og Bayan-Ulgii.

I tillegg er vi nå i oppstartsfasen med et Norad-støttet prosjekt for å bedre livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og deres familier, og å sikre deres rettigheter. Barn med funksjonsnedsettelse er en av de aller svakeste samfunnsgruppene i Mongolia, og NLM er nå i gang med kartlegging, som vil danne grunnlaget for et langsiktig prosjekt fra 2020.

 

Kursing av internatansatte. Foto: NLM Mongolia

 

Utadrettet diakonalt arbeid

Samarbeidskirken vår driver også sitt eget diakonale arbeid. Med økonomisk støtte og konsulenthjelp fra NLM har de startet opp den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education», som tilbyr kurs og personlig rådgivning.

Målgruppa er ungdommer fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulaanbaatar. Organisasjonen arbeider nå ved en yrkesskole og ved familiesentre i bydelen.

Håpet er at ungdommene får hjelp til å takle livets utfordringer bedre, og at de får støtte og opplæring til gjøre sunne valg i fremtiden.

I tillegg vil de bli invitert til arrangement i kirken. På den måten kan en gjennom virksomheten få mulighet til å vinne mennesker for Jesus.

 

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia, for økt misjonsglød og for velsignelse over arbeidet!