Sangkveld med Larvik Kammerkor

Søndag 4. mars kl. 19.00 er det sangkveld på bedehuset med Larvik Kammerkor, dirigent Jens Peter Mikkelsen og pianist Jørn Evertsen. Kvelden avsluttes med enkel bevertning. Hjertelig velkommen!

AG 2. mars 2018

Foto: Sandefjords Blad