NLM i Indonesia

Barn og unge er et satsingsområde for NLM i Indonesia. I tillegg til utrusting av søndagsskolelærere fokuserer vi særlig på å hjelpe barn til å få skolegang og utdanning.

AG 2. mars 2018

Den deilige ettermiddagssola skinner rett inn i kamera. Store smil er å se utover hele folkemengden. Det er en nydelig sen ettermiddag i den lille fiskerlandsbyen.

NLM og den lokale befolkningen står sammen om et arrangement for barna i landsbyen. Det er midt i ramadan, fastetid, og i dag skal NLM-teamet bryte fasten sammen med lokalbefolkningen klokka halv sju.

De lokale i teamet som arbeider med barne- og ungdomsarbeid, er i ferd med å gjøre seg klare. De skal ha et dukketeater. De setter i gang og det kunne ikke passet bedre med tanke på været. Herren sender et nydelig lys over den lille scenen. Dukkene setter i gang og det tar ikke lang tid før latteren sitter løst.

Utsendingene og våre lokale ansatte må være litt varsomme med hva de sier og gjør. Men de får være der, en liten gruppe kristne, midt i en stor folkemengde med unådde mennesker. For en mulighet! Dette er en liten del av det arbeidet du får være med på å støtte i Indonesia.  

NLM har alltid hatt et spesielt kall til å nå de minst nådde, og dette kallet står helt sentralt i alle prioriteringer man gjør i arbeidet i Indonesia. Vi er takknemlige for alle mulighetene som har åpnet seg, ikke minst gjennom bistandsprosjekter og diakonalt arbeid som gir en stor kontaktflate.

 

Barna er fremtiden

Mye av NLMs arbeid i Indonesia er særlig rettet mot barn. Et av våre viktigste satsingsområder er arbeid for barns utvikling og utdanning, og vi bidrar også i arbeid for å hjelpe barn til å bearbeide stress og traumer i forbindelse med naturkatastrofer.

Noen av våre utsendinger arrangerer uformell undervisning og læringsaktiviteter for indonesiske barn, så de kan få utdannelse og bidra til samfunnsutviklingen. Vi driver også barneklubber for å motivere barna til å prioritere utdanning, samt at vi bistår voksne som ønsker å fullføre skolegang gjennom voksenopplæring.

I tillegg legger vi stor vekt på opplæring av søndagsskolelærere. Flere MAKS hjelp-hefter med andakts- og aktivitetsopplegg har nylig blitt oversatt til indonesisk og tilpasset til indonesisk kultur.

 

Blide skolegutter i nærheten av en indonesisk landsby. Foto: Marius Bergersen

 

Hjelp til psykisk syke

I det indonesiske samfunnet er mennesker med mentale utfordringer stigmatisert. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

Dette vil NLM gjøre noe med. Gjennom «mental helse»-prosjektet ønsker vi å bidra til både et forbedret behandlingstilbud for psykisk syke og redusert stigma knyttet til psykiske lidelser.

Vi samarbeider med statlige instanser for å bidra til holdningsendring og økt kompetanse, og gjennom ulike aktiviteter håper man å oppnå større kontakt mellom pasientene og familiene deres.

I tillegg er man i ferd med å få i gang en besøk- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner.

 

Teamet fra NLM har andaktsstund. Foto: Marius Bergersen

 

En tent og utrustet kirke

Et annet viktig satsingsområde for NLM i Indonesia er teologisk utdanning og opplæring. Kunnskapsrike og motiverte menighetsledere og -arbeidere er en forutsetning for sunn og strategisk kirkevekst. Med gode ledere står menighetene bedre rustet til å inspirere og tjene eksisterende medlemmer, og de har også større muligheter til å nå lenger ut med evangeliet.

NLM ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne på tre nivåer: ledere, barn og ungdom og lokalmenigheten. 

 

I dette arbeidet har Abdi Sabda teologiske seminar i flere år vært en viktig samarbeidspartner for NLM. Seminaret utdanner teologer og kristendomslærere og eies av sju ulike kirkesamfunn.

Studentene går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia.

NLM bidrar gjennom økonomisk støtte og stiller medarbeidere til rådighet. 

 

Studenter ved Abdi Sabda teologiske seminar. Foto: Sigurd Linna

 

I tillegg har NLM vært initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Vi er fortsatt med som rådgivere. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

 

Til de minst nådde

NLM støtter også flere evangelister som arbeider blant de minst nådde folkegruppene i Indonesia.            

Landet omtales gjerne som det landet i verden med flest muslimer, men for mange blir den muslimske troen kombinert med lokal folketro.

Samtidig har Indonesia et svært høyt antall folkegrupper som regnes blant de minst nådde. Bare på øya Sumatra, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

Religionsblanding er også utbredt blant indonesiske kristne. Animismen har lang tradisjon i landet, og fedredyrking og svart magi er også svært utbredt.

 

Lokale kvinner i et fattig område. Foto: Marius Bergersen

 

Formidler Guds kjærlighet i praksis

NLMs utsendinger og lokalt ansatte arbeider i fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet skal være bærekraftig, og vi legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnene om både å definere behov og å finne gode løsninger på dem.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og vi samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

 

Støtt arbeidet

NLM er avhengig av gaveinntekter for å kunne nå enda lenger med evangeliet og gi mennesker håp for livet og evigheten. Vil du støtte NLMs arbeid i Indonesia?