Vårfest og jubileum!

Søndag 29. april kl. 16.00 inviterer vi til vårfest og markering av at bedehuset er 60 år. Åse Karlsen og Verningen Barnegospel deltar, og det blir bevertning. Velkommen!

ag 25. april 2018


Foto: Inger Valbø/NLM