NLM i Stor-Kina

Stor-Kina er NLMs eldste misjonsfelt. Kallet til Kina var selve årsaken til at NLM ble grunnlagt under navnet Kinamisjonsforbundet, og de første misjonærene reiste til landet i 1891.

AG 1. mai 2018

 

Tekst hentet fra nlm.no

Ill.foto: Rod Long - unsplash.com

I mange år opplevde kristne i fastlands-Kina stor forfølgelse. I dag er det større religiøs frihet og flere godkjente kirkesamfunn, men det å være kristen kan fortsatt oppleves krevende for mange.

Arbeidet i Hongkong og Macao og på Taiwan ble startet som et resultat av at NLMs utsendinger måtte forlate fastlands-Kina i 1950, da kommunistene kom til makten, og mange kinesere flyktet til disse områdene.

I dag har nasjonale kirker overtatt ansvaret for arbeidet i Hongkong, Macao og på Taiwan, selv om NLM fortsatt har noen få utsendinger i disse områdene i kort- eller langtidstjeneste.

I fastlands-Kina ble arbeidet etter hvert gjenopptatt. Arbeidet misjonærene hadde gjort før landet ble lukket hadde båret store frukter, og i dag er det mange titalls millioner kristne i Kina, både innen den offisielle Tre selv-kirken og i mindre husmenigheter/undergrunnskirker.  

Likevel er det fortsatt mange som ikke kjenner Jesus i Kina. Ikke minst er det mange unådde folkegrupper i dette store landet.

 

 

I dag er det mange store menigheter i Kina. Foto: Torgeir Henden

 

Variert arbeid

NLMs misjonsvirksomhet i fastlands-Kina dreier seg blant annet om å støtte mennesker som utøver sine vanlige yrker og er vitner med sine liv i hverdagen.         

Samtidig driver NLM diakonalt arbeid og bistandsprosjekter i landet. En viktig satsning for NLM i Kina er «Forlatte barn»-prosjektet. I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag.

 

Kinesisk gutt lærer om familiebånd. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

 

NLM arbeider også for å bedre livsvilkårene for barn med nedsatt funksjonsevne. En av de større registrerte kirkene i en by sørvest i Kina har de siste årene drevet en lørdagsskole for funksjonshemmede. Gjennom dette tilbudet får barna positiv sosial omgang, undervisning og aktivisering – for mange er dette den eneste aktiviteten de er med på utenfor hjemmet.

 

Støttefunksjon for lokale kristne

I både fastlands-Kina, Hongkong og Macao og på Taiwan ønsker NLM å bidra til å utdanne og utruste kristne ledere. Gjennom lederkurset «Sharpening Your Interpersonal Skills» (SYIS) får studenter, kirkeledere og folk med ansvar i menighetene hjelp og gode redskaper til å styrke egne og andres relasjoner.

NLM gir også støtte til kurssenter og stipendordning for studenter som er eller vil bli ledere i menigheter i Kina. Vi arbeider også for å øke misjonsbevisstheten i de lokale kirkene, så de selv blir tent for å nå sine egne landsmenn med evangeliet.

 

Strategisk misjonsinnsats

Utsendingene våre er plassert i strategiske oppgaver ulike steder i Stor-Kina. Det er fortsatt et reelt behov for støtte og hjelp fra NLM.

Ikke minst ønsker NLM å sende ut flere som kristent fagpersonell til regionen. Det er mange muligheter for mennesker med ulike typer faglig ekspertise, som ønsker å være kristne vitner og formidle Guds kjærlighet gjennom ord og handling i hverdagen.

 

Gammelt møter nytt i storbyen Hongkong. Foto: Ewa Moldekleiv