Søndagsskole 2018

Det er søndagsskole de fleste søndager det er formiddagsmøte, utenom feriene. Se kalenderen. 


Kontaktperson: Hans Georg Skuggedal (98207206)

oktober

Søndagsskole 28. okt kl 11:00 - 12:00

november

Søndagsskole 25. nov kl 11:00 - 12:00

desember

Søndagsskole 09. des kl 11:00 - 12:00

Aktiviteter

Annet


De 10 neste hendelsene