Søndagsskole

Det er søndagsskole de fleste søndager det er formiddagsmøte, utenom feriene. Se kalenderen. 


Kontaktperson: Hans Georg Skuggedal (98207206)


Aktiviteter

Annet


De 10 neste hendelsene