Søndagsskole 2019

Det er søndagsskole de fleste søndager det er formiddagsmøte, utenom feriene. Se kalenderen. 


Kontaktperson: Elin Winnem

februar

Søndagsskole 24. feb kl 11:00 - 12:00

mars

Søndagsskole 03. mar kl 11:00 - 12:00
Søndagsskole 17. mar kl 11:00 - 12:00
Søndagsskole 31. mar kl 11:00 - 12:00

Aktiviteter

Annet


De 10 neste hendelsene