Andre arrangementer 2019

Hovedforeningen på bedehuset står for en rekke arrangementer gjennom året i tillegg til vanlige søndagsmøter, blant annet: familiemøter, sang- og musikkmøter, eldrefester, tema-/bibelmøter, utlodningsfest, førjulsfest, vårfest samt arrangementer i samarbeid med andre foreninger på Verningen, blant annet Verningendagen.

mars

Bibelundervisning 07. mar kl 19:30 - 20:30
Bibelundervisning 14. mar kl 19:30 - 20:30

april

Bibelundervisning 04. apr kl 19:30 - 20:30

mai

Bibelundervisning 09. mai kl 19:30 - 21:30

Aktiviteter

Annet


De 10 neste hendelsene