Andre arrangementer 2018

Hovedforeningen på bedehuset står for en rekke arrangementer gjennom året i tillegg til vanlige søndagsmøter, blant annet: familiemøter, sang- og musikkmøter, eldrefester, tema-/bibelmøter, utlodningsfest, førjulsfest, vårfest samt arrangementer i samarbeid med andre foreninger på Verningen, blant annet Verningendagen.

oktober

Misjons- og bibelmøte med Kjell Årdal 26. okt kl 19:30 - 20:30
Eldrefest 31. okt kl 18:00 - 20:30

november

Bibelundervisning 07. nov kl 19:00 - 20:00
Basar 10. nov kl 14:00 - 16:00
Bibelundervisning 21. nov kl 19:00 - 20:00

desember

Bibelundervisning 05. des kl 19:00 - 20:00

2019

januar

Bibelhelg med Tor Arne Teien 11. jan kl 19:00 - 20:30
Bibelhelg med Tor Arne Teien 12. jan kl 18:00 - 19:30
Bibelhelg med Tor Arne Teien 13. jan kl 11:00 - 12:30

Aktiviteter

Annet


De 10 neste hendelsene