Søndagsmøte

10. des kl 11:00 - 12:30

Kåre Sanna taler. Bedehuskaffe

Legg til i kalenderen din