Søndagsmøte

26. aug kl 11:00 - 12:30

Trygve Halsne taler. Nattverd

Møte i ung regi

Legg til i kalenderen din