Søndagsmøte

18. nov kl 16:00 - 17:30

Familiemøte
Irene Gundersen fra søndagsskolen deltar

Legg til i kalenderen din