Foredrag av Erik Kjebekk

15. nov kl 19:00 - 20:30

Tema: Misjonær og martyr - om Knut Samset
Sang av Emmaus

Legg til i kalenderen din