Gi en gave

Verningen Bedehus drives med frivillige på innsamlede midler. Hvis du ønsker å være med å støtte arbeidet, er vi hjertelig takknemlige!

Bedehusets kontonr: 7878.05.37646
Merk med: "Gave"
Du kan også gi en gave på Vipps: #88223 (Verningen Bedehus)

 

Hvis du ønsker å støtte arbeidet til NLM, finner du alternative måter å gjøre det på her.  Vi oppfordrer til å inngå avtale om fast givertjeneste. Det gir både giver og NLM oversikt og forutsigbarhet. Både ved enkeltgaver og avtaler om fast givertjeneste kan du angi hvilken lokalforening gaven(e) skal godskrives. Skriv "Verningen Misjonssamband" om du ønsker at dine gaver skal registreres som gitt via foreningen på bedehuset.