Bibelhelg på Solåsen 2. februar

10.00 Møte - Odd Rannestad taler. Sang av Elisabeth og Helge Lindhjem. 11.30 Misjonstime - Odd Rannestad taler. Mulighet for bestilling av middag på Solåsen kl 13.

Jesus er veien, sannheten og livet