Nye restriksjoner og retningslinjer

Pga nye restriksjoner for Vestfold og Telemark blir all møtevirksomhet og andre samlinger utsatt frem til tirsdag 16. mars. Vi håper allikevel på å få opptak av talene som vil gjøres tilgjengelig digitalt. Hold ut!

Jesus er veien, sannheten og livet