Søndagens møte

På søndag 17. mars kommer Olaf Holm og taler. Det blir søndagsskole, nattverd og noe å bite i!

Jesus er veien, sannheten og livet