Pappaleir på Solåsen

Fra 30.-31. mars samles mange barn med sine fedre på Solåsen Leirsted. Kommer du eller kjenner du noen som bør vite om leiren? Gå til solasen.no for mer informasjon :)

Jesus er veien, sannheten og livet