Søndagsmøte 11. september

Velkommen til søndagsmøte på søndag kl 11:00. Håkon Kringstad taler og det blir søndagsskole for barna. Velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet