Søndagsmøte 2. august kl 11:00 ?

Første møte etter sommeren er 2. august kl 11:00 på Verningen Bedehus. Hans Tore Leithe taler og det blir sang og musikk. Hjertelig velkommen!

Jesus er veien, sannheten og livet