Søndagsmøte 3. januar

Velkommen til årets første søndagsmøte 3. januar 2021!! Kåre Sanna taler.

Jesus er veien, sannheten og livet