Søndagsmøte 5. april

Ernst Jan taler og det blir som vanlig søndagsskole og bedehuskaffe. Velkommen kl 11:00

Jesus er veien, sannheten og livet