Søndagsmøte med Curt Westman

Velkommen til møte søndag 6. mars kl 11:00. Curt Westman taler og det blir søndagsskole for barna!

Jesus er veien, sannheten og livet