Aktiviteter

Søndagsmøte

Det er møte på bedehuset de fleste søndager. Se kalenderen for mer informasjon.

Kontakt: Ole Harald Monsen
olemonsen@hotmail.com
906 05 210‬

Søndagsskole

Det er søndagsskole de fleste søndager det er formiddagsmøte, utenom feriene. Se kalenderen. 

Elin Winnem
elin.winnem@gmail.com
41123909

Spikk & sprett

Spikk og Sprett er en klubb for de som går i 5. – 7. klasse. Klubben treffes annenhver onsdag (Partallsuker) fra kl 17:30-19:30 på Verningen Bedehus. På treffene gjør vi forskjellige ting: leker, er på tur, snekrer, gamer eller andre ting. På hver samling er det også «bibeldykk» der vi hører litt fra bibelen og så spiser vi mat! Det koster 50,- kr å være med for ett år. Lurer du på noe?

Marlen Jang Pedersen
93461987

Kinas Vel

Kvinneforening med månedlige husmøter.

Inger Nore Rauan
ingerrauan@hotmail.com
40235996

Formiddagstreff

Månedlig formiddagssamling som er åpen for alle aldersgrupper. God bevertning, andakt og utlodning.

Lise M. Teien
48129796

Strikkekafé

Strikkekafe er en hyggelig og uformell samling, med eller uten håndarbeid.

Marlen Jang Pedersen
93461987

Herreavdelingen

Herreavdelingen arrangerer sin årlige festaften og herremiddag en fredag på høsten. I tillegg samles Herreavdelingen til en uformell quizkveld en gang i måneden (siste torsdag).

Arvid Gusland
arvid.gusland@lf-nett.no
98206160

Bønnesamling

Det er bønnesamling på bedehuset hver tirsdag. Alle velkommmen!

Anne Toril Kjøndal
45292767

Bibelundervisning

6-8 torsdager i semesteret er det undervisning med forskjellige temaer. Se kalender for mer informasjon om hvert møtepunkt. Fra kl 19:30-20:30.

Hilde Håkestad
913 34 012‬
Håke Håkestad

‭‭907 66 484

Tenningen

Tenningen er bedehusets ungdomsforening. For tiden er det ikke satt opp faste ungdomsmøter. Men grøtfesten på lillejulaften arrangeres som vanlig!

Andre arrangementer

Hovedforeningen på bedehuset står for en rekke arrangementer gjennom året i tillegg til vanlige søndagsmøter, blant annet: familiemøter, sang- og musikkmøter, eldrefester, tema-/bibelmøter, utlodningsfest, førjulsfest, vårfest samt arrangementer i samarbeid med andre foreninger på Verningen, blant annet Verningendagen.

Jesus er veien, sannheten og livet