Møte avlyst 9.januar

Styret har besluttet at møte 9.januar avlyses.  Dersom smittesituasjonen ikke forverres eller ytterligere nasjonale tiltak iverksettes, planlegger vi å starte opp igjen med møter fra søndag 23.1.

Jesus er veien, sannheten og livet