Besøk av TFU-leir, Solåsen

Velkommen til møte søndag 3. mars kl 11:00. Vi er heldige som får besøk fra TFU-leir, Solåsen.

Jesus er veien, sannheten og livet